O SKOTSKÉM RITU STARÉM A PŘIJATÉM

Ritus

Rituál lze přirovnat k církevní řeholi. Jedná se o obřad, ceremoniál, při kterém dochází k naplňování zednářských idejí a ideálů. Na celém světě existuje několik desítek různých ritů. Lóže TEMPLUM SAPIENTIAE od svého založení pracuje ve Starém a Přijatém Skotském Ritu. Starý a Přijatý Skotský ritus je poměrně vzácně praktikován v prvních třech, tzv. modrých stupních zednářství Učňovském, Tovaryšském a Mistrovském. Daleko více je rozšířen v tzv. červených neboli přídatných stupních zednářství, čtvrtém až třicátém třetím a posledním stupni.

Tento ritus se utvářel již od počátku 18. století, je velmi tradiční, plný symboliky a dramatičnosti tak, jak bývá popisován v literatuře či zobrazován na obrazech. Lóže TEMPLUM SAPIENTIAE uchovává a praktikuje Starý a Přijatý Skotský Ritus v jeho původní, několik století staré podobě.