ČASTO KLADENÉ DOTAZY

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Mucha1


1. Otázky k podstatě věci

Co je vlastně svobodné zednářství?
Je známou skutečností, že položíte-li tuto otázku skupině zednářů, dostane se vám od každého z nich jiné odpovědi. Zdálo by se tedy, že je to otázka těžká a záludná. Ve skutečnosti je však tato rozdílnost v reakcích jen zdánlivá nebo povrchní. Svobodné zednářství je totiž založeno na řadě zásadních, avšak všeobecně uznávaných morálních principů. Je zajímavé, že tyto zásady nejsou specifické jen pro svobodné zednáře; naopak, jsou to jakési životní devízy, které považují za správné a morální téměř všichni: zednáři i nezednáři.
Dalo by se říci, že zednářství je společenským hnutím, usilujícím o mravní zdokonalení člověka a lidstva, při čemž používá své specifické nástroje - rituály, legendy, symboly a alegorie. Je společenstvím výběrovým, což znamená, že samo rozhoduje o tom, kdo se zednářem stane a kdo ne. Je společenstvím iniciačním, což znamená, že zednářem se lze stát jedině prostřednictvím zasvěcovacího obřadu po důkladném přípravném procesu. Je bratrstvem, založeným na vzájemné důvěře a toleranci, a v případě potřeby i podpoře. V neposlední řadě je Řádem, panuje v něm tudíž řádová disciplína, tj. vyžaduje se respektování rozhodnutí autorit - zvolených orgánů Řádu (to se samozřejmě týká jen vnitřních věcí zednářských, do soukromí nikdo nikomu nemluví).

|Vydáno dne 12. 01. 2015 | 1162 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
O SVOBODNÉM ZEDNÁŘSTVÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SVOBODNÉM ZEDNÁŘSTVÍ

Web_podklad

1. Světové svobodné zednářství

Svobodné zednářství je zasvěcovací řád založený na bratrských vztazích svých členů. Cílem jeho činnosti je morální a intelektuální zdokonalení lidstva prostřednictvím aktivní práce členů na rozvoji své osobnosti. Samo o sobě není žádnou doktrínou, žádným učením nebo filozofickým směrem, které by své adepty vzdělávalo formou definic a pouček. Jeho úkolem je naučit zednáře nalézt si svůj vlastní názor, vybudovat si svoji vlastní životní filozofii, která se může odlišovat ode všech existujících „filozofií". Za tímto účelem vede svobodné zednářství své členy tak, aby pracovali sami na sobě, aby se z vlastní iniciativy snažili hledat a nalézat.


|Vydáno dne 18. 04. 2008 | 26952 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
O SVOBODNÉM ZEDNÁŘSTVÍ

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

Konstituce

Staré povinnosti svobodných zednářů
Sepsané podle starobylých záznamů Lóži zámořských jakož i anglických, skotských a irských,
pro potřebu Lóží, aby byly čteny při přijímání nových bratří, nebo kdykoliv jindy, rozkáže-li Mistr.
Vyňato v přesném znění z Andersenových Konstitucí z roku 1723,
vydaných Velikou Lóží Iowa A. F. & A. M. U. S. A.
 1723 – 1926 P. S. V. S. Y. V. M.|Vydáno dne 08. 01. 2015 | 1042 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
INFORMACE

HLEDAJÍCÍM


Zájemcům o členství v našem řádu jsou určena slova Velikého Mistra Předchůdce Veliké Lóže České Republiky Petra Jirounka:

|Vydáno dne 08. 01. 2015 | 527 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
O SVOBODNÉM ZEDNÁŘSTVÍ

ČESKÉ ZEDNÁŘSTVÍ

Mucha_zbiroh

ČESKÉ ZEDNÁŘSTVÍ

Svobodné zednářství má v českých zemích dlouhou tradici, sahající podle doložitelných pramenů do roku 1741, kdy byla založena nejstarší pražská lóže saským generálem Rutowskym. K vrcholnému rozkvětu došlo za vlády Josefa II. a jeho bratra Leopolda II. v osmdesátých a na počátku devadesátých let 18. století, s nástupem císaře Františka na trůn však bylo zakázáno (roku 1794) v souvislosti s obavami z revolučních myšlenek z Francie.

|Vydáno dne 08. 01. 2015 | 340 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek