Zednářství

Svobodné zednářství bývá někdy nazýváno „Královským uměním“. Zednářství je zasvěcovací řád, který navázal na rytířské řády i cechy středověkých stavitelů katedrál. Od nich zednářství převzalo svoji řádovou strukturu i základní třístupňovou hierarchii, která dělí bratry na Učně, Tovaryše a Mistry. Zednářství je prostředkem, který zasvěcenému prací na sobě samém umožní dosáhnout rozvoje své individuality a dále pak naplňovat ideál ušlechtilého lidství. Proto se i v současnosti snažíme přiblížit novodobému rytířství a stát se skutečnými džentlmeny.